D1 17-18 versie website 1-3.jpg H1 17-18 tbv site.jpg Jeugdactiefoto GHHC.jpg _B9A0334 lr.jpg _B9A0502 lr.jpg _B9A0892 lr.jpg _B9A0926 lr.jpg _B9A0934 lr.jpg _B9A0949 lr.jpg _B9A0978 lr.jpg _B9A0982 lr.jpg _B9A5367-l.jpg _B9A5458-l.jpg _B9A6196-l.jpg _B9A6212-l.jpg
 
Algemeen

Contributie seizoen 2017-2018

Nieuws afbeelding 17-5

Van het bestuur. Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Dat gebeurt doorgaans (ongeveer) in september, als het seizoen al begonnen is. Het bestuur weet, in verband met de begroting, bij aanvang van de zomer of en zo ja, welke contributie(verhoging) het voor het komende seizoen beoogt.

In zijn vergadering van 15 mei jongstleden heeft het bestuur zich gebogen over de contributie voor het seizoen 2017-2018. Het bestuur heeft besloten de ALV in het najaar voor te stellen de contributie met 2% te verhogen. De nieuwe contributies zijn, vooruitlopend op de vaststelling door de ALV, elders op de site gepubliceerd.

Hoofdsponsor

Webshop