20211022 teamfotos voor website -DAMES1.jpg 20211022 teamfotos voor website -HEREN1.jpg Clubhuis GHHC Haren kopse kant - kopie.jpg Clubhuis GHHC Haren.jpg Strafcorner-header.jpg _2xs9109_buddies h1 en d1 â©eb2019.png _B9A0334 lr.jpg _B9A0502 lr.jpg _B9A0892 lr.jpg _B9A0926 lr.jpg _B9A0934 lr.jpg _B9A0978 lr.jpg _B9A0982 lr.jpg _B9A6576.jpg _B9A6592.jpg _b9a6976-1.jpg _B9A6999.jpg _B9A7257.jpg _p20171126-_B9A7386.jpg _Y20171126-_B9A7459.jpg _Z20171126-_B9A7340.jpg
 

Lidmaatschap

Lidmaatschap
Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap van hockeyclub GHHC Groningen. U kunt de gehele pagina doornemen of hieronder direct de juiste optie kiezen. Het inschrijfformulier vindt u bijna onderaan de pagina of rechts bovenin de zwarte banner onder het knopje 'lid worden'.

> De contributie
> Jeugdleden
> Seniorleden
> Opzeggen
 

De contributie voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt:

Lidmaatschapstatus

Contributie €

Senioren (geboren voor 1-10-1996)

327

Jonge senioren (geboren tussen 1-10-1996 en 1-10-2003)

236

Junioren A en B (geboren tussen 1-10-2003 en 30-9-2007)

321

Junioren C en D (geboren tussen 1-10-2007 en 30-09-2011)

314

E-jeugd (8E) (geboren tussen 1-10-2011 en 1-10-2012)

243

E-jeugd (6E) (geboren tussen 1-10-2012 en 1-10-2013)

243

F-jeugd (2e jaars) (geboren tussen 1-10-2013 en 1-10-2014)

183

Benjamins (1e jaars F) (geboren tussen 1-10-2014 en 1-10-2015)

150

Ouderhockey

189

Trainingsleden

189

Buitenleden

130

G-hockey

189

Trimhockey

189

Funkey 5/Super 4

85

Half seizoen

55


Deze bedragen gelden bij machtiging tot automatische incasso in één termijn.


Ook bestaat de mogelijkheid tot incasso in vier termijnen. Er wordt per incasso een opslag van €4 berekend.

Indien uw voorkeur uitgaat naar het ontvangen van een factuur, dan betaalt u een eenmalige opslag van €15. Dit in verband met administratieve handelingen (handmatige facturen printen, versturen en afboeken bij ontvangst).

Het entreegeld bedraagt €80. De lidsoort 'Jonge senioren' is vrijgesteld van entreegeld.

Voor spelers in de eerste jeugdteams (D1 tot en met A1) geldt een toeslag tophockey van € 95 per jaar. Voor de jeugdteams D2 en C2 en B2 geldt een toeslag tophockey van € 70 per jaar. Deze toeslag wordt bij de tweede incassoronde volledig geïncasseerd. Indien u hiervoor ook een factuur wilt ontvangen wordt ook hiervoor een opslag (voor afhandelingskosten) van €15 berekend.

U ontvangt voorafgaand aan iedere incasso een vooraankondiging per mail. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er voldoende saldo op de rekening staat waarvan geïncasseerd zal worden. Indien een incasso wordt geweigerd (bv. blokkering voor incasso of saldotekort), dan volgt aansluitend éénmalig een herinnering om zelf te betalen. Indien de betaling dan niet volgt dan volgt aan het einde van het seizoen één factuur waarbij naast de toeslag van €4 voor iedere gemiste incasso ook de opslag van €15 voor het sturen van een factuur wordt berekend.

De club behoudt zich het recht voor om daarna, zonder verdere sommatie, de incasso uit handen te geven aan een incassobureau. Uiteraard zijn bijkomende kosten voor rekening van het niet betalende lid. Ook het speelrecht van de betreffende speler kan worden beperkt.

De club is altijd bereid situaties van overmacht te bespreken en tot oplossingen te komen mits tijdig gemeld, dus vóórdat er een herinnering of aanmaning is verstuurd of voordat de incasso uit handen is gegeven.

Gezinsreductie

De club kent een gezinsreductie.Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien er drie gezinsleden betalend hockeyend lid zijn, dan heeft men recht op 5% gezinsreductie.
 • Indien er vier of meer gezinsleden betalend hockeyend lid zijn, dan heeft men recht op 10% gezinsreductie.
 • Deze korting komt direct te vervallen bij het niet bijtijds betalen van een factuur of het niet kunnen uitvoeren van een automatische incasso door andere redenen welke liggen bij het contributieplichtige lid.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de contributie, dan kunt u deze mailen naar [email protected].


Jeugdleden

Wil je lid worden en ben je geboren na 1-10-2002, dan moet je eerst contact opnemen met de betreffende coördinator van jouw leeftijdscategorie.

Telefoonnummers en emailadressen vind je hieronder. Pas nadat je met hem/haar gesproken hebt kun je het aanmeldingsformulier invullen. Dit in verband met het feit dat er voor sommige categorieën wachtlijsten kunnen zijn.

Jeugdcategorieën seizoen 2020-2021

Geboren tussen

Categorie

Coördinator

Telefoon

1-10-2013 en 1-10-2014

Benjamins / Funkey 5

Aline Bussemaker

06-46140168

1-10-2012 en 30-9-2013 2e jaars F (j/m)

Birgit Wijsmuller

06-12344526

1-10-2011 en 30-9-2012

6E (j/m)

Eva

1-10-2010 en 30-9-2011

8E (j/m)

Yolanda Bijlsma 06-42211139

1-10-2008 en 30-9-2010

D meisjes

Marjolein Strampel 06-27836006

D jongens

Marjolein Strampel 06-27836006

1-10-2006 en 30-9-2008

C meisjes

Ellen Klement

06-20548957

C jongens

Petra Wind 06-50605187

1-10-2004 en 30-9-2006

B meisjes

Ietje Jacobs 06-53668772

B jongens

Petra Wind 06-50605187

1-10-2002 en 30-9-2004

A meisjes

Ietje Jacobs

06-53668772


A jongens
Petra Wind 06-50605187

Geef in het opmerkingenvak van het aanmeldformulier aan met wie u hebt gesproken!


Seniorleden

GHHC verwelkomt nieuwe seniorenleden. GHHC is een gezellige hockeyvereniging waar op seniorengebied een gezellige mix aanwezig is tussen oud en jong, man en vrouw, topsport en recreatief hockey.

Wij hebben nog voldoende veldcapaciteit op de zondag om nieuwe leden in onze club op te nemen. Je kunt je bij ons als individu, als groep maar ook als compleet team aanmelden.

Voorts bestaat er bij ons de mogelijkheid om jezelf naast het hockeyen te ontplooien. Wil je training geven, zitting nemen in een commissie, feesten organiseren of lijkt het je leuk om een magazine/website vorm te geven, alles is mogelijk binnen GHHC. Wil je alleen maar een potje hockeyen? Ook dan ben je van harte welkom.

Je kunt op de website informatie vinden over de club, de trainingstijden, samenstelling van teams en wedstrijden. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je je aanmelden of eerst een keer meetrainen? Neem dan contact op met de club via [email protected]

Wil je lid worden van GHHC? Hou dan rekening met het volgende:

Bij aanmeldingen vóór 1 juni voorafgaand aan het seizoen ben je verzekerd van een plaats in een team. Daarna is het afhankelijk van de mogelijkheid die de indelingen bieden.


Opzeggen

Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1 juni binnen te zijn bij de ledenadministratie, per email [email protected] en met opgave van reden, team en geboortedatum. Deze datum heeft te maken met de opgave aan de KNHB van het aantal teams voor het volgende seizoen.

Wie zich na 1 juni afmeldt is contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Ga hier verder naar het inschrijfformulier.


Verwachtingen

We willen allemaal graag hockeyen en binnen onze club proberen we het mogelijk te maken dat iedereen op zijn gewenste niveau kan spelen en trainen. De club faciliteert daarvoor heel veel en vanzelfsprekend mag je dat van de club verwachten.
Wat doen we allemaal voor de leden?

 • De club zorgt dat er elke week teamtrainingen zijn, met een trainer en materialen.
 • Voor alle geïnteresseerde jeugdspelers van F tot en met B is er een extra technische training op zondagochtend 9.30 – 10.15 uur.
 • Voor spelers uit de C en D is er een extra ‘partijtjes-training’ op maandag.
 • Onze jeugdtrainers worden begeleid in een ‘train de trainer’ programma.
 • Voor de niet selectie-teams bieden we de mogelijkheid tot het organiseren van een extra teamtraining: afhankelijk van beschikbaarheid velden en een trainer. De opkomst moet dan wel minimaal 10 spelers per training zijn. Na afloop van de eerste helft van het seizoen wordt bekeken of er voldoende opkomst is geweest en of er voldoende animo is om er ook de 2e helft van het seizoen mee door te gaan.
 • De club verschaft per team een standaard keepersuitrusting.
 • Vanaf de B-jeugd verzorgt de club een scheidsrechterscursus en deelname examen; van alle leden vanaf de B-jeugd wordt verwacht dat zij fluitbeurten uitvoeren.
 • De club verzorgt de indeling fluitbeurten (vanaf de D-teams worden de elftallen door jeugdleden gefloten).
 • Elk jaar uitleg aan start van het seizoen.
 • Goede accommodatie.


Er gebeurt dus een heleboel, maar we moeten de club met elkaar draaiende houden. Als club mogen we dus ook wat van onze leden verwachten:

 • Aanwezigheid trainingen en bij wedstrijden.
 • Indien toch verhinderd bij ziekte zelf doorgeven aan trainer (of coach op zaterdag). Tijdig doorgeven bij verhindering bijvoorbeeld introductieweek school, schoolreis. Aanwezig zijn bij wedstrijden volgens instructie van de coach.
 • Op tijd komen.
 • Je eigen materiaal (tenue, schoenen, stick, bitje, scheenbeschermers) is op orde.
 • Maskers spelers voor uitloop corners zelf per team aanschaffen.
 • Ouders van jeugdleden verzorgen de coaching/managen van de teams.
 • Je bent trots op onze club en laat iedereen in zijn waarde.
 • Ouders van teams worden ingedeeld voor rijden, bardienst en wedstrijdtafel.


Algemeen contact

Heeft u vragen aan de ledenadministratie of wilt u mutaties (adreswijzigingen e.d.) of opzeggingen doorgeven? U kunt de ledenadministratie bereiken via [email protected].

 

Hoofdsponsor

Evenementen

Augustus
 • 23 augustus - start trainingen alle teams

September
Webshop