20230911 Dames 1 HC Groningen seizoen 2023-2024 origineel logo's 2.png 2B9A0233.jpg 2B9A0252.jpg 2B9A0302.jpg 2B9A0322.jpg 2B9A0347.jpg 2B9A0355.jpg A16Q0024.jpg A16Q0123.jpg A16Q0148.jpg A16Q0256.jpg A16Q0270.jpg A16Q0287.jpg A16Q9819.jpg A16Q9839.jpg A16Q9851.jpg A16Q9901.jpg A16Q9911.jpg A16Q9927.jpg A16Q9960.jpg A16Q9968.jpg A16Q9981.jpg A16Q9991.jpg Clubhuis GHHC Haren kopse kant - kopie.jpg Clubhuis GHHC Haren.jpg IMG_0786.jpg Strafcorner-header.jpg
 
Algemeen

Uitnodiging ALV 29-09-2022

15-9 Graag nodigen wij alle leden, donateurs en wettelijke vertegenwoordigers van leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 september 2022 om 19.00 uur in het clubhuis. In de ALV kijken we terug op het seizoen 2021-2022.

Het was een jaar waarin we gelukkig weer de hele veldcompetitie hebben kunnen uitspelen, het jaarlijkse familietoernooi hebben kunnen houden en het seizoen hebben afgesloten met een gezellig en goed georganiseerd lustrum. Het lustrumfestival heeft ook nog een blijvende herinnering achtergelaten met de opening van de prachtige 

pannakooi. Nu op naar onze 100-ste verjaardag! Dat doen we sinds dit seizoen niet meer als GHHC Groningen, maar sinds de bijzondere ALV in mei 2022 hebben we de naam van onze vereniging gewijzigd in Hockeyclub Groningen. Net zoals het vroeger was.


Voor het zaalseizoen gold dit positieve nieuws helaas nog niet. We hebben besloten het seizoen vroegtijdig af te blazen. Juist hiervoor toch alle dank naar de organisatie, omdat ze constant hebben moeten puzzelen en aanpassen in de planning en veel werk hebben verzet, zonder daar hockeyplezier voor terug te zien. De E-hockey heeft een lastig seizoen gehad, omdat wedstrijden niet door konden gaan en vanwege uitval in het team. Met frisse moed wordt er nu weer geprobeerd een team bij elkaar te krijgen; de trainingen zijn alweer gestart. De G-hockeyers hebben hun buitenseizoen goed kunnen spelen en afgerond. 


Wij hebben financieel een goed jaar achter de rug, in de eerste plaats door toenemende sponsorgelden en in de tweede plaats doordat de gemeente vanwege COVID-19 minder kosten heeft doorbelast voor zaalhuur en een bijdrage heeft gegeven in de extra kosten. Voor komend jaar presenteren een evenwichtige begroting. We hebben een stabiele 

financiĆ«le basis als vereniging en willen deze graag behouden. Met name de onzekerheid rond de huurvergoeding voor de velden noopt ons tot die voorzichtigheid. 


Dames 1 en Heren 1 hebben afgelopen seizoen naar verwachting gepresteerd en zullen ook het komende seizoen in respectievelijk de promotieklasse en overgangsklasse uitkomen. Wij zijn in staat geweest de kwaliteit van trainers en coaches die daarbij horen vast te houden. Zowel Heren als Dames 1 heeft het team aan kunnen vullen met komst van buitenaf en talent uit eigen jeugd. Komend seizoen spelen Dames 1 en Heren 1 op dezelfde dagen thuiswedstrijden, dus we nodigen iedereen van harte uit om hierbij te zijn en hen aan te moedigen. Tot slot

In de ALV verwachten we ook Karst Hellinga als penningmeester te benoemen. Veel dank aan Eric Wildschut voor zijn inzet in de afgelopen 3 jaar.


Natuurlijk ook een woord van dank aan iedereen die ook in het seizoen 2021-2022 heeft bijgedragen aan onze vereniging. Aan onze trainers. Aan onze commissies die weer bergen werk hebben verzet. En aan alle andere vrijwilligers, wat ze ook maar doen. Alle vrijwilligers, individueel of in commissies, verdienen een groot compliment. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!


Namens het bestuur, 
Bart Jan Hoevers
Voorzitter Hockeyclub Groningen


NB De agenda en overige stukken de ALV zijn te vinden op de website bij 'mijn GHHC' het besloten deel van de club. Hier kun je inloggen met dezelfde inlog als de hockeyapp. Mocht je problemen hebben met het inloggen, stuur even een mail naar [email protected]. Uiterlijk vrijdag 16 september zijn alle stukken daar te vinden.


Hoofdsponsor

Evenementen

September
  • 28 september ALV Webshop