D1 1920-1.jpg ghhc heren 2019-2020 kleingroot (1).jpeg _2xs9109_buddies h1 en d1 â©eb2019.png _B9A0334 lr.jpg _B9A0502 lr.jpg _B9A0892 lr.jpg _B9A0926 lr.jpg _B9A0934 lr.jpg _B9A0978 lr.jpg _B9A0982 lr.jpg _B9A6576.jpg _B9A6592.jpg _b9a6976-1.jpg _B9A6999.jpg _B9A7257.jpg _p20171126-_B9A7386.jpg _Y20171126-_B9A7459.jpg _Z20171126-_B9A7340.jpg
 
Algemeen

Algemene ledenvergadering 2019

Nieuws afbeelding 9-9

Uitnodiging:


Het bestuur nodigt haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. De ALV staat dit jaar gepland op maandag 23 september 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Kerklaan in Haren.

Het is de reguliere jaarvergadering. Het bestuur doet deze avond onder andere verslag van het afgelopen verenigingsjaar en legt de begroting van het komende seizoen voor. Ook vindt er deze jaarvergadering een bestuurswissel plaats.

Op het besloten deel van onze website zijn of komen de vergaderstukken zo spoedig mogelijk beschikbaar. Wanneer je inlogt in 'Mijn GHHC' vind je deze onder ‘Club / Documenten / ALV 23-09-2019.

Wij zien je graag op 23 september aanstaande!

Het bestuur van GHHC Groningen


Korte vooruitblik naar de ALV:

Hieronder een kort overzicht van het bestuur welke in de ALV uitgebreider wordt toegelicht.


"Samen vormen wij GHHC Groningen: alle 1300 leden, vrijwilligers, enthousiaste ouders, onze professionele trainers, commissieleden en het bestuur. Samen werken we aan de doelen van onze club. Dat deden we in seizoen 2018-2019 en dat zetten we voort.


GHHC wil voor iedereen een gezellige en actieve vereniging zijn. Een club waar leden en ouders zich thuis voelen en zich uitgenodigd voelen om bij te dragen. Als speler, als publiek, als vrijwilliger of wellicht zelfs als sponsor.


Wij willen ook een vereniging zijn waar spelers, toeschouwers en scheidsrechters elkaar sportief en met respect behandelen. Net zoals in het afgelopen seizoen staan wij de komende seizoenen stil bij dit onderwerp. Helaas komen we nog steeds af en toe voorvallen tegen waarbij bijvoorbeeld ouders openlijk kritiek hebben op zelfs onze jongste scheidsrechters. Wij vragen dan ook van spelers en toeschouwers om een positieve en respectvolle houding ten opzichte van tegenstanders en scheidsrechters.


Het komende seizoen worden een aantal initiatieven zichtbaar om de hockeykwaliteiten en het spelplezier voor élk lid op élk niveau (breedte en top, jong en oud) verder te verbeteren en topsport en breedtesport dichter bij elkaar te brengen.


Afgelopen seizoen introduceerden we Annet Chan als coördinator voor de breedteteams. Daarnaast organiseerde de technische staf een aantal bijeenkomsten voor alle jeugdtrainers waarbij de eerste principes van een technisch beleid in wording zijn gepresenteerd. Julian Steen zal deze het komend seizoen verder ontwikkelen en uitrollen via de trainers en technische staf.


We starten dit jaar voor het eerst met het buddyprogramma. Daarbij zullen de breedtesportteams in de B-, C- en D-leeftijd een buddy krijgen uit Dames 1 en Heren 1 die hen tijdens het seizoen een aantal keren bijstaat.


Ook beginnen we met een "coach de coach-proef”, waarbij een aantal ervaren oud- hoofdklassespelers/-trainers onze coaches van jeugdselectieteams zullen begeleiden in hun ontwikkeling als coach.


Om dit allemaal mogelijk te maken moeten we zorgen dat we financieel gezond blijven. Financieel gezond wil zeggen dat ons eigen vermogen groot genoeg is (30%), dat er genoeg geld op de bank staat en dat we elk seizoen zonder verlies kunnen afsluiten. Dat is ons ook in het afgelopen seizoen weer gelukt.


Maar onze financiële toekomst is het afgelopen jaar onzekerder geworden. Aan de ene kant zien we onze sponsoropbrengsten teruglopen, vooral door de teruggang in grote sponsors. Nieuwe sponsors zijn daarom hard nodig.


Aan de andere kant brengt de overgang van de gemeente Haren naar de gemeente Groningen de kans op kostenstijgingen met zich mee. Zowel qua veldhuur als belastingen verwachten wij dat de gemeente Groningen op verhoging zal inzetten. Wij doen er alles aan om de kostenstijgingen tegen te gaan.


Tegelijkertijd loopt met de gemeente de discussie over de vervanging van de velden 1, 2 en 3, waarbij we met de gemeente Haren hebben afgesproken dat er een tweede waterveld ter vervanging van veld 1 gaat komen. Het streven is dat de gemeente Groningen dat in de zomer van 2020 zal uitvoeren. Dit is een belangrijk project voor het bestuur het komende seizoen.


Het komende seizoen zal het bestuur, net als afgelopen seizoen, weer elke eerste en derde maandag van de maand vergaderen. Met Edith Bolhuis (secretaris), Anneke Fock (jeugdcommissie), Frouke van Laar (technische staf) en Eric Wildschut (penningmeester) zal het bestuur er anders uit zien dan tijdens de vorige ALV, als de ALV daar mee instemt uiteraard. 


We sluiten dit jaarverslag af met Dames 1 en Heren 1. De dames wisten zich na een spannend einde van het seizoen niet te handhaven en spelen volgend jaar op het één na hoogste niveau: de promotieklasse. Heren 1 miste op een haar na promotie naar deze promotieklasse. De publieke aandacht was groot afgelopen seizoen voor beide teams en dat laat zien dat het spel en de inzet erg werden gewaardeerd. Komend seizoen verandert er veel in beide teams. Een aantal ‘oudgedienden’ hebben na een lange en succesvolle carrière bij GHHC "Groningen” afscheid genomen. Maar zowel Heren als Dames 1 heeft het team aan kunnen vullen met veel talent en uitstekende deels nieuwe begeleidingsteams. Veelbelovend, denken wij, dus we nodigen iedereen ook in het nieuwe seizoen uit om ze weer langs de lijn naar de overwinning te juichen.


Namens het bestuur,


Maurice de Wilde

Voorzitter
Hoofdsponsor

Evenementen

Augustus

September

  • 21 september - ALV
Webshop