Clubhuis GHHC Haren kopse kant - kopie.jpg Clubhuis GHHC Haren.jpg GHHC Groningen - Dames 1 2020-2021.jpeg Strafcorner-header.jpg Teamfoto GHHC H1 2020 2021 header.jpg _2xs9109_buddies h1 en d1 â©eb2019.png _B9A0334 lr.jpg _B9A0502 lr.jpg _B9A0892 lr.jpg _B9A0926 lr.jpg _B9A0934 lr.jpg _B9A0978 lr.jpg _B9A0982 lr.jpg _B9A6576.jpg _B9A6592.jpg _b9a6976-1.jpg _B9A6999.jpg _B9A7257.jpg _p20171126-_B9A7386.jpg _Y20171126-_B9A7459.jpg _Z20171126-_B9A7340.jpg
 
Algemeen

Uitnodiging ALV 27 september 2021

Nieuws afbeelding 13-9

Graag nodigen wij alle leden, donateurs en wettelijke vertegenwoordigers van leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 september 2021. 

 

In de ALV kijken we terug op het seizoen 2020-2021. Waar we na de stilte aan het einde van het seizoen 2019-2020 dachten het seizoen ‘gewoon’ te beginnen, bleek COVID-19 toch hardnekkiger dan we dachten. We openden het seizoen 2020-2021 met een feestelijke opening van de drie vernieuwde velden maar uiteindelijk is de competitie alweer voor de winterstop beëindigd. 

 

De senioren hebben daarna nog maar beperkt kunnen trainen maar het aanbod van hockey voor de jeugd leidde tot positieve reacties, ondanks een afgelast zaalseizoen. Wij zijn als club in staat gebleken om de winter en het voorjaar onderlinge wedstrijden en trainingen aan te bieden waardoor er minimaal net zoveel gehockeyd is door de jeugd. De E- en 
G-hockeyers hebben met de zorgen om hun gezondheid hun zo geliefde sport en uitlaatklep moeten missen. 

 

Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn we ook in het seizoen 2021-2022 nog niet helemaal van de maatregelen verlost en moeten we ons nog aan de richtlijnen van de overheid en de KNHB houden. De KNHB-site geeft een goed overzicht van deze maatregelen. Wij vragen aan iedereen om de maatregelen te volgen en diegene aan te spreken die ze niet volgt.

 

We zijn als vereniging redelijk goed door het tweede seizoen van de COVID-19 crisis heen gekomen; zowel qua aantal leden als financieel. Ondanks de teruggelopen inkomsten uit de horeca. We zijn dankbaar dat de leden ons zijn blijven steunen door de contributie gewoon te blijven betalen. Wij hebben deze dank getoond door seniorenleden te compenseren met een eenmalige korting op de contributie van volgend seizoen. De reacties van de leden op deze korting waren hartverwarmend; velen zien ervan af of zetten de korting om in een bartegoed. Hier profiteert de club dan weer van. Ook zijn we blij met de steun van de sponsoren, KNHB en de gemeente Groningen. Door al deze steun en een scherpe focus op de kosten zijn wij in staat geweest het jaar met een positief resultaat af te sluiten.

 

We zijn bij de feestelijke opening in augustus gestart met een volgende verbetering: het bij elkaar brengen van geld om een klein veldje voor de jeugd te kunnen aanleggen tussen veld 1 en 2. Dankzij genereuze giften gaan we inderdaad dit seizoen beginnen met de aanleg. Een mooie aanvulling voor nog meer hockey voor de jeugd.

 

Wij presenteren weer een voorzichtige begroting voor 2021-2022. We hebben nu een stabiele financiële basis als vereniging en willen deze graag behouden. Met name de onzekerheid rond het openblijven van de horeca noopt ons tot die voorzichtigheid. We hebben dankzij een actieve sponsorcommissie de sponsorinkomsten hoger kunnen begroten. 

 

De competitie is niet afgemaakt. Dat betekent voor Dames 1 en Heren 1 dat ze ook het komende seizoen in respectievelijk de promotieklasse en overgangsklasse zullen uitkomen. Wij zijn in staat geweest   de kwaliteit van trainers en coaches die daarbij horen vast te houden. Zowel Heren als Dames 1 heeft het team aan kunnen vullen met vooral talent uit eigen jeugd. Veelbelovend, denken wij, dus we nodigen iedereen ook in het nieuwe seizoen uit om ze weer langs de lijn naar de overwinning te juichen. 

 

 

 

Wij hebben als bestuur vorig jaar de aangescherpte strategie van onze 

vereniging gecommuniceerd:  

 

1.      Wij willen de kwalitatief beste club van Noord-Nederland blijven. Dat blijkt 
uit onze velden, accommodatie, arbitrage, trainers, andere begeleiding en 
het niveau van onze eerste teams. 

2.      Combinatie van breedtesport en topsport: Wij geloven dat breedtesport profiteert van de infrastructuur die topsport biedt: het niveau van toptrainers en -spelers.

3.      Wij willen élk lid op élk niveau (breedte en top, jong en oud) de beste combinatie van hockeyvaardigheden en spelplezier bieden van Noord-Nederland

4.      Wij zijn een familieclub met de waarden die daarbij horen: gastvrijheid, sportiviteit en respect en zoveel mogelijk vrijwilligers erbij betrekken

5.      Een hecht team is de basis van spelplezier. Een hecht team kun je kweken en moet je koesteren.

6.      Wij spelen op alle niveaus creatief en technisch uitstekend verzorgd hockey 

We zijn tevreden met de voortgang die we maken. Ook in het afgelopen jaar zijn er goede voorbeelden van: 

  •  Onze accommodatie behoort nu tot de beste van Nederland met het clubhuis, twee watervelden en de nieuwe zandvelden. Daar komt binnenkort het inspeelveldje bij.
  • Ook in coronatijd waarin contact met vrienden en vriendinnen op school moeilijk was hebben we teams kunnen laten trainen en veel oefenwedstrijden georganiseerd waardoor, ook in de winter, teams zijn doorgegaan met veel spelplezier.
  • We hebben weer voor vrijwel alle teams goede trainers kunnen vinden komende uit onze eigen jeugd- en seniorenteams.
  • Een nieuw team heeft het initiatief genomen om de kwaliteit en gezelligheid in ons clubhuis te vergroten.

 

En nu het seizoen weer "normaal” lijkt te starten zullen er meer initiatieven zichtbaar kunnen worden.

 

Tot slot

Het komende seizoen zal het bestuur, net als afgelopen seizoen, weer elke eerste en derde maandag van de maand vergaderen. Wij zijn blij dat Kirsten Wind zowel de taken van Edith Bolhuis als secretaris maar ook de coördinatie van Lisa en de communicatie op zich wil nemen. In de ALV verwachten we ook Olivier de Bruijne als voorzitter Technische staf te formaliseren. Daarnaast zal ik de voorzittershamer doorgeven aan Bart Jan Hoevers.

 

Ten slotte een woord van dank aan iedereen die ook in het seizoen 2020-2021 heeft bijgedragen aan onze vereniging. Aan onze trainers. Aan onze commissies die weer bergen werk hebben verzet. En aan alle andere vrijwilligers, wat ze ook maar doen. Alle vrijwilligers, individueel of in commissies, verdienen een groot compliment. Zeker in de afgelopen Coronatijd waarin we samen de schouders eronder hebben gezet, ondanks steeds veranderende maatregelen en soms pittige discussies. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn.

 

Wij blijven vrijwilligers nodig hebben. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. 

 

Namens het bestuur, 
Maurice de Wilde
Voorzitter GHHC Groningen

NB De stukken voor de ALV zijn te vinden op de website bij 'mijn GHHC' het besloten deel van de club. Hier kun je inloggen met dezelfde inlog als de hockeyapp. Mocht je problemen hebben met het inloggen, stuur even een mail naar [email protected]

 


Hoofdsponsor

Evenementen

Augustus
  • 23 augustus - start trainingen alle teams

September
Webshop